Predigested Vismeel

Prijs voor particulieren

5,50 euro per kg (< 25 kg)

125 euro per zak van 25 kg ( = 5 euro per kg)